Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża (“aħna” u “tagħna”) huwa impenjat li jipproteġi l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utenti tagħna (“inti” jew “tiegħek”) u mhu se niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur jew utent sakemm ma tipprovdix dan b’mod volontarju.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (il-Kapitolu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta), għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek, u se nirrispettaw dan id-dmir. Aħna nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma nagħtux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtix il-kunsens tiegħek biex tagħmel dan.

TDin il-Politika dwar il-Privatezza (kif emendata minn żmien għal żmien) tispjega l-mod li bih niġbru, nużaw u nikkondividu d-data personali tiegħek meta tkun qed tuża kwalunkwe wieħed mis-servizzi tagħna relatati mal-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi, meta żżur u/jew tuża b’xi mod is-Sit Web apposta ta’ Charge My Ride www.chargemyride.mt, l-App Mobbli relatata u kwalunkwe mezz relatat ieħor b’rabta mal-provvista tal-elettriku għall-vetturi elettriċi, u b’mod ġenerali kull meta tuża u tinteraġixxi ma’ kwalunkwe wieħed mill-pilastri tal-iċċarġjar ta’ Charge My Ride li jinsabu f’diversi partijiet ta’ Malta u Għawdex, kollettivament msejħa s-“Servizzi”.

L-użu tiegħek tas-Servizzi tagħna huwa dejjem soġġett għat-Termini tal-Użu tagħna li jinkorporaw din il-Politika dwar il-Privatezza. Din il-Politika dwar il-Privatezza tista’ tkun aċċessata faċilment permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Jekk tagħfas fuq link għal servizz ipprovdut minn dipartiment tal-gvern, ministeru, aġenzija jew awtorità lokali oħra, dik l-organizzazzjoni:

 • Tkun il-kontrollur tad-data
 • Tkun responsabbli għall-ipproċessar ta’ kwalunkwe data li tikkondividi magħha
 • Tippubblika u timmaniġġja l-politika dwar il-privatezza tagħha b’dettalji dwar kif għandek tikkuntattjaha

Il-Kontrollur tad-data personali

Il-kontrollur tad-data responsabbli għad-data personali tiegħek huwa l-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża li jinsab f’Xatt il-Barriera, il-Belt Valletta, Malta. Tista’ tikkuntattjana b’email [email protected] jew bit-telefown fuq 22917311.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tagħna jista’ jiġi kkuntattjat fuq [email protected].

Liema data personali niġbru

Meta tuża jew toħloq kont tal-utent fuq is-Sit Web tagħna jew fuq l-App Mobbli relatata jew tagħmel użu mis-servizzi tagħna, niġbru diversi kategoriji ta’ data personali mingħandek, prinċipalment:

 • Informazzjoni personali bħall-isem, il-kunjom u l-indirizz residenzjali, in-numru tal-mowbajl jew tat-telefown u l-indirizz tal-email
 • Informazzjoni dwar il-kard ta’ pagament bħad-dettalji tal-kard ta’ pagament, eż. in-numru tal-kard, l-iskadenza, id-detentur tal-kard u d-dettalji tal-pagamenti lilek u mingħandek u dettalji oħra tas-Servizzi mixtrija
 • Informazzjoni dwar il-vettura bħall-pjanċa tal-liċenzja tal-vettura, l-għamla u l-mudell tal-vettura
 • Id-dettalji tas-sessjoni tal-iċċarġjar u t-tariffi mġarrba
 • L-istorja tat-tranżazzjonijiet, il-prezzijiet tax-xiri u d-dettalji
 • Id-data tal-ġeolokalizzazzjoni inkluż il-post fiżiku
 • Reġistru tad-data: informazzjoni dwar iż-żjarat, l-interazzjonijiet, l-indirizz IP, il-verżjoni tat-tip ta’ brawżer, it-tip ta’ apparat użat, is-software operattiv użat, il-paġni fuq is-Sit Web miżjura, il-ħin u d-data taż-żjara, il-ħin li li utent iqatta’ fuq dawk il-paġni u data oħra ġġenerata mill-cookies
 • L-informazzjoni dwar is-servizz tal-klijenti inkluż ir-reġistrazzjoni/ir-rapportar tal-ħsarat, problemi fin-network tal-iċċarġjar, il-feedback tiegħek dwar is-Servizzi tagħna
 • Kwalunkwe informazzjoni oħra li tista’ tipprovdilna b’mod volontarju minn żmien għal żmien

Bażi legali għall-ipproċessar ta’ data personali

Aħna se nipproċessaw id-data tiegħek biss meta jkollna l-permess li nagħmlu dan bil-liġi. Aħna nużaw l-informazzjoni personali tiegħek kif meħtieġ biex inwettqu kompitu li huwa fl-interess tal-pubbliku. Il-forniment ta’ Servizzi jikkontribwixxi għall-għan ewlieni tagħna li nippromwovu u nħeġġu l-użu tal-vetturi elettriċi f’Malta u f’Għawdex sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju.

Barra minn hekk, nibbażaw fuq l-interess leġittimu tagħna li niżguraw skopijiet ta’ sigurtà u sikurezza meta jintużaw is-Sit Web www.chargemyride.mt u l-App Mobbli tagħna. Fuq l-interess leġittimu tagħna nistgħu wkoll nipproċessaw id-data personali tiegħek bl-iskop li nistabbilixxu, neżerċitaw jew niddefendu l-pretensjonijiet jew il-proċedimenti legali;

Nistgħu nibbażaw ukoll fuq il-kunsens meta tkun ipprovdejt il-kunsens espliċitu tiegħek għall-ipproċessar speċifiku tad-data personali tiegħek. Meta nkunu qed nipproċessaw id-data personali abbażi tal-kunsens, tista’ tirtira dan il-kunsens fi kwalunkwe ħin billi tikkuntattja lill-UPD tagħna permezz ta’ email fuq [email protected].

Aħna se niżguraw li se jkollna raġunijiet addizzjonali għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek jekk jiġi previst l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali. Kun af li kategoriji speċjali ta’ data personali jinkludu data li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi trade union, id-data ġenetika, bijometrika jew tas-saħħa, l-orjentazzjoni sesswali u d-data relatata mal-kundanni u r-reati tiegħek.

Kif niġbru d-data personali tiegħek

Nistgħu niġbru d-data personali tiegħek bil-modi li ġejjin:

 1. Informazzjoni li tipprovdilna

L-informazzjoni li niġbru fuq jew permezz tas-Sit Web jew tal-App Mobbli tagħna tista’ tinkludi informazzjoni li tipprovdi billi timla formoli online fuq is-Sit Web jew l-App Mobbli tagħna li tinkludi informazzjoni pprovduta fil-ħin tar-reġistrazzjoni biex tuża s-Sit Web jew l-App Mobbli.

 1. Ikkuntattjana/Feedback

Meta jużaw il-faċilitajiet online ta’ dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jkunu meħtieġa jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għal finijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha pprovduta fil-formola Ikkuntattjana/Feedback se tiġi pproċessata wara li tagħti l-kunsens tiegħek.

 1. L-indirizz IP u l-post

Hekk kif tinnaviga u tinteraġixxi mas-Sit Web u mal-App Mobbli tagħna, nistgħu nużaw teknoloġiji awtomatiċi għall-ġbir tad-data sabiex tinġabar informazzjoni anonimizzata inkluż:

 • Informazzjoni dwar iż-żjarat tiegħek fis-Sit Web tagħna inkluż iżda mhux limitat għal data< tal-ġeolokalizzazzjoni, data dwar it-traffiku u data ta’ komunikazzjoni u riżorsi oħra biex taċċessa u tuża s-Sit Web
 • Informazzjoni dwar il-konnessjoni tal-kompjuter u tal-internet tiegħek, inkluż l-indirizz IP tiegħek, is-sistema operattiva u t-tip ta’ brawżer, l-ammont ta’ ħin li tkun għamilt fuq is-Sit Web tagħna u l-paġni li rajt fuq is-Sit Web tagħna
 • Il-post li tkun fih inti u tuża l-App Mobbli

Din l-informazzjoni se tgħinna ntejbu s-Sit Web jew l-App Mobbli tagħna, inkluż iżda mhux limitat għall-ħżin ta’ informazzjoni dwar il-preferenzi tiegħek u/jew biex nagħrfuk meta tirritorna fuq is-Sit Web. Fl-ewwel żjara tiegħek fis-Sit Web, se tiġi avżat dwar l-użu tagħna tal-Cookies biex nimmaniġġjaw u nikkontrollaw l-interazzjoni tiegħek mas-Sit Web. Aħna intitolati li nużaw il-cookies strettament meħtieġa għall-operat tas-Sit Web, iżda għal kategoriji l-oħra kollha ta’ cookies, se nitolbu l-permess tiegħek. L-aċċettazzjoni tal-cookies hija kompletament volontarja. Il-bażi legali tagħna għall-ipproċessar hija l-kunsens.

Kif nużaw id-data personali tiegħek

Aħna nużaw data personali li niġbru dwarek jew li tipprovdilna għal wieħed jew aktar mill-iskopijiet li ġejjin:

 • Biex nippreżentawlek is-Sit Web u l-App Mobbli tagħna u l-kontenut tagħhom
 • Biex nipprovdulek is-Servizzi tagħna
 • Biex nipprovdulek informazzjoni dwar is-Sit Web, l-App Mobbli jew kwalunkwe wieħed mis-Servizzi li tista’ titlob minn żmien għal żmien
 • Biex nipprovdulek avviżi dwar il-kont tiegħek fuq il-portal tas-Sit Web u/jew tal-App Mobbli
 • Biex inwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek jew talbiet oħra
 • Biex nikkuntattjawk fir-rigward tas-Sit Web, l-App Mobbli jew is-Servizzi tagħna u biex nibagħtu avviżi importanti, bħal komunikazzjonijiet fir-rigward tal-kont tiegħek
 • Biex nipproċessaw reġistrazzjonijiet jew bidliet fl-informazzjoni tal-kont tiegħek
 • Biex nipproċessaw informazzjoni personali oħra mibgħuta mis-Sit Web jew l-App Mobbli tagħna
 • Biex ninnotifikawk dwar bidliet fis-Sit Web jew fl-App Mobbli, fil-politiki jew fit-termini tal-użu
 • Biex noperaw, inżommu u nipprovdulek il-karatteristiċi u l-funzjonalità tas-Servizzi tagħna
 • Biex ninnotifikawk dwar inċidenti ta’ privatezza jew nipprovdulek informazzjoni meħtieġa skont il-liġi
 • Biex nipprovdu statistika dwar l-użu tas-Sit Web u tal-App Mobbli tagħna (tali informazzjoni ma tinkludi l-ebda data li tista’ tiġi identifikat/a minnha)
 • Bi kwalunkwe mod ieħor li niddeskrivu meta tipprovdilna l-informazzjoni

Kif nikkondividu d-data personali tiegħek

Jista’ jkun hemm każijiet fejn ikollna nikkondividu d-data personali tiegħek ma’ diversi kategoriji ta’ persuni. Nistgħu niżvelaw id-data personali tiegħek mal-impjegati, mal-uffiċjali u mal-konsulenti legali u professjonali tagħna. Aħna nikkondividu wkoll l-informazzjoni tiegħek ma’ kuntratturi, fornituri u fornituri ta’ servizzi rilevanti biex inkunu nistgħu nimmaniġġjaw u nwasslulek is-Servizzi.

Id-data personali tiegħek tista’ tiġi kondiviża ma’ dipartimenti, aġenziji u korpi pubbliċi oħra tal-gvern. Id-data tista’ tiġi kondiviża wkoll mal-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting għall-ħżin u t-trażmissjoni b’mod sigur tad-data, il-fornituri tas-soluzzjoni ta’ pagament għall-ipproċessar sikur tal-pagamenti u l-fornituri u l-kuntratturi tat-teknoloġija tagħna li jassistuna fl-installazzjoni, l-iżvilupp u l-ġestjoni tas-Sit Web u tal-App Mobbli tagħna kif ukoll bil-forniment tas-Servizzi.

Madankollu, mhux se:

 • Inbigħu jew nikru d-data tiegħek lil partijiet terzi
 • Nikkondividu d-data tiegħek ma’ partijiet terzi għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni

Meta nikkondividu l-informazzjoni personali tiegħek mal-fornituri tas-servizzi u ma’ partijiet terzi, niżguraw li tali partijiet jaġixxu f’konformità mal-istruzzjonijiet bil-miktub tagħna u nagħmlu użu minn din id-data b’mod li jiżgura s-sikurezza u s-sigurtà tad-data personali tiegħek. Tali fornituri ta’ servizzi u partijiet terzi se jkunu marbuta b’obbligi ta’ kunfidenzjalità u l-użu tagħhom se jkun ristrett għall-forniment tas-servizzi tagħhom lilna.

Ħlief kif deskritt mod ieħor f’din il-Politika dwar il-Privatezza, mhux se niżvelaw id-data personali tiegħek sakemm ma jkunx meħtieġ li jsir dan bil-liġi jew b’ordni tal-qorti jew jekk nemmnu li tali azzjoni hija meħtieġa biex (a) nikkonformaw mal-liġi; (b) ninfurzaw it-Termini tal-Użu tagħna; (c) ninvestigaw u niddefendu lilna nfusna kontra kwalunkwe pretensjoni jew allegazzjoni ta’ parti terza; (f) biex nipproteġu s-sigurtà tas-Sit Web jew tal-App Mobbli tagħna u tas-Servizzi tagħna; jew (g) neżerċitaw jew nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà jew is-sikurezza personali tagħna, tal-utenti jew ta’ oħrajn.

Id-drittijiet tiegħek

Id-drittijiet li jingħatawlek b’rabta mad-data personali tiegħek huma dawn li ġejjin:

 • Id-dritt għall-informazzjoni – għandek id-dritt li tirċievi informazzjoni ċara, trasparenti u li tinftiehem dwar kif nipproċessaw id-data personali tiegħek.
 • Id-dritt ta’ aċċess – id-dritt li niksbu konferma dwar jekk id-data personali li tikkonċernak hijiex qed tiġi pproċessata jew le, u fejn dan huwa l-każ, l-aċċess għad-data personali u l-informazzjoni addizzjonali kif deskritt fir-regolamenti. Il-limitazzjonijiet għal dan id-dritt se jkunu applikabbli biss jekk ikunu previsti fit-termini tal-liġi.
 • Id-dritt ta’ rettifika – id-dritt li titlob li d-data personali tiegħek tiġi emendata jew aġġornata meta ma tkunx preċiża jew mhux kompluta;
 • Id-dritt għal tħassir (“Id-dritt li tkun minsi”) – id-dritt li titlob li nħassru d-data personali tiegħek, soġġett għal obbligi legali, ta’ konformità u regolatorji li nistgħu nkunu soġġetti għalihom inklużi regolamenti kontra l-ħasil tal-flus.
 • Id-dritt għar-restrizzjoni – id-dritt li titlob li nwaqqfu l-ipproċessar tad-data personali tiegħek kollha jew ftit minnha;
 • Id-dritt ta’ oġġezzjoni – id-dritt li toġġezzjona fi kwalunkwe ħin, li toġġezzjona biex nipproċessaw id-data personali tiegħek minħabba raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek u d-dritt li toġġezzjona biex id-data personali tiegħek tiġi pproċessata minħabba finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta;
 • Id-dritt għall-portabbiltà tad-data – id-dritt li titlob kopja tad-data personali tiegħek f’format elettroniku u d-dritt li tibgħat dik id-data personali għall-użu fis-servizz ta’ entità oħra; u
 • Id-dritt li ma tkunx soġġett għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati – id-dritt li ma tkunx soġġett għal deċiżjoni bbażata biss fuq it-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż it-tfassil ta’ profili, fejn id-deċiżjoni jkollha effett legali għalik jew tipproduċi effett sinifikanti simili.

Jekk tixtieq teżerċita kwalunkwe wieħed mid-drittijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-paġna Ikkuntattjana fis-sit web.

Kemm indumu nżommu d-data tiegħek

Il-perjodi ta’ żmien li fihom inżommu l-informazzjoni personali tiegħek jiddependu mill-għanijiet li nużawha għalihom. Aħna se nżommu d-data personali tiegħek sakemm il-kont tal-utent tiegħek ikun attiv, jew sakemm tkun utent tas-Servizzi tagħna jew sakemm ikollna għan kummerċjali ieħor biex nagħmlu dan (bħal, iżda mhux limitat għal, skopijiet legali) u, wara dan, għal mhux aktar milli huwa meħtieġ jew permess mil-liġi, jew mill-politika ta’ żamma tagħna, raġonevolment meħtieġa għar-rapportar intern, jew biex nipprovdulek feedback jew informazzjoni li tista’ titlob. Dan il-perjodu ta’ żamma huwa soġġett għar-rieżami u għall-modifikazzjoni tagħna.

Wara t-terminazzjoni jew id-diżattivazzjoni tal-kont tal-utent tiegħek fuq is-Sit Web jew l-App Mobbli, se nżommu d-data personali tiegħek biss bħala kunfidenzjali skont din il-Politika dwar il-Privatezza u kif meħtieġ mil-liġi applikabbli.

Sigurtà

Aħna impenjati li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inżommu d-data tiegħek sigura. Aħna stabbilejna sistemi u proċessi biex nipprevjenu l-aċċess mhux awtorizzat jew l-iżvelar tad-data tiegħek – pereżempju, nipproteġu d-data tiegħek bl-użu ta’ livelli differenti ta’ kriptaġġ. Aħna niżguraw ukoll li kwalunkwe parti terza li nindirizzaw iżżomm id-data personali kollha li tipproċessa f’ismek sigura. Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura trażmissjoni sigura tad-data personali tiegħek. Se tkun tista’ tara s-simbolu ta’ katnazz fl-istrixxa tal-indirizz tal-brawżer tiegħek. L-indirizz tal-URL se jkun jibda wkoll b’https:// li juri paġna tal-web sigura. L-SSL japplika kriptaġġ bejn żewġ punti bħall-kompjuter tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tkun kriptata jew imgerfxa u mbagħad tiġi dekriptata jew irranġata min-naħa tar-riċevitur. Dan se jiżgura li d-data ma tkunx tista’ tinqara matul it-trażmissjoni.

Il-kuntratturi tagħna li jeħtieġu aċċess għad-data personali tiegħek sabiex jipprovdu servizzi lilna jew lilek f’isimna huma meħtieġa wkoll li jżommu l-informazzjoni kunfidenzjali b’mod konsistenti mal-Politika dwar il-Privatezza u ma jistgħux jiżvelaw l-informazzjoni lil partijiet terzi jew jużaw l-informazzjoni għal kwalunkwe għan għajr dak li jwettqu s-servizzi li qed jagħmlu għalina.

Is-sigurtà tiddependi wkoll minnek. Meta jkollok aċċess protett minn password għal kont jew għal ċerti partijiet mis-Sit Web jew mill-App Mobbli, inti responsabbli biex iżżomm din il-password kunfidenzjali u ma għandek taqsam din il-password ma’ ħadd. Barra minn hekk, għandek tipprevjeni aċċess mhux awtorizzat fil-kont tiegħek u għad-data personali tiegħek.

Avviż/Politika dwar il-Cookies

X’inhuma l-cookies?

Il-cookies huma fajls testwali li fihom ammonti żgħar ta’ informazzjoni li jitniżżlu fuq l-apparat tiegħek meta żżur sit web. Il-cookies imbagħad jintbagħtu lura lejn is-sit web oriġinarju f’kull żjara sussegwenti, jew lejn sit web ieħor li jirrikonoxxi dik il-cookie.

Jekk tkompli tuża dan is-Sit Web tkun qed taqbel li jintużaw il-cookies li ġejjin:

Cookies Strettament Neċessarji

Dawn huma cookies li huma meħtieġa għat-tħaddim tas-Sit Web tagħna u tas-sistemi bbażati fuq l-internet. Inti timblokka l-cookies billi tirrifjuta l-iskrin ta’ informazzjoni tal-cookies. Huwa importanti li tkun taf li jekk is-settings tal-brawżer ikunu ssettjati biex jimblukkaw il-cookies kollha (inklużi l-cookies essenzjali), wieħed jista’ ma jkunx jista’ jaċċessa s-Sit Web kollu jew partijiet minnu. Permezz tal-cookies, nipprovdu lill-utenti tas-sit web tagħna u tas-sistema bbażata fuq l-internet b’aċċess għas-sistema tagħna.

Cookies tal-prestazzjoni

Dawn huma cookies li jiġbru informazzjoni dwar kif il-viżitaturi jużaw is-Sit Web tagħna. Dawn il-cookies jiġbru informazzjoni dwar kif il-viżitaturi jużaw sit web, pereżempju liema paġni l-viżitaturi jidħlu fihom l-aktar spiss, u jekk ikollhomx messaġġi li jindikaw żball minn xi paġni web. Dawn il-cookies ma jiġbrux informazzjoni li tidentifika lill-viżitatur. L-informazzjoni li jiġbru dawn il-cookies hija aggregata u għalhekk anonima. Tintuża biss biex ittejjeb kif jaħdem sit web.

L-Użu ta’ Cookies minn Partijiet Terzi

Xi kontenut jew applikazzjonijiet fuq is-Sit Web jew l-App Mobbli huma fornuti minn partijiet terzi, inklużi dawk li jirreklamaw, in-networks u s-servers tar-reklami, il-fornituri tal-kontenut u l-fornituri tal-applikazzjonijiet. Il-cookies tal-ewwel parti jew ta’ parti terza jistgħu jintużaw biex jiġbru informazzjoni dwarek meta tuża s-Sit Web tagħna. Cookie tal-ewwel parti hija cookie stabbilita mill-isem tad-dominju li jidher fl-istrixxa tal-indirizz tal-brawżer. Cookie ta’ parti terza hija cookie stabbilita minn (u fuq) isem tad-dominju li mhuwiex l-isem tad-dominju li jidher fl-istrixxa tal-indirizz tal-brawżer. L-informazzjoni li jiġbru l-cookies tal-ewwel parti jew ta’ parti terza tista’ tkun assoċjata mal-informazzjoni personali tiegħek jew jistgħu jiġbru informazzjoni, inkluża informazzjoni personali, dwar l-attivitajiet online tiegħek matul iż-żmien u fuq siti web differenti u servizzi online oħra (jiġifieri l-intraċċar ta’ tali attivitajiet). Dawn jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex jipprovdulek reklamar ibbażat fuq l-interessi (imġiba) jew kontenut immirat ieħor. Aħna ma nikkontrollawx it-teknoloġiji ta’ traċċar ta’ dawn il-partijiet terzi jew kif jistgħu jintużaw.

Google

Google Analytics u Google Tag Manager

Aħna nużaw, u xi wħud mill-fornituri ta’ servizzi terzi tagħna jistgħu jużaw, Google Analytics u Google Tag Manager biex inkunu nistgħu nintraċċaw l-imġiba tal-viżitaturi u nkejlu l-prestazzjoni tas-sit. Il-Politika dwar il-Privatezza ta’ Google Analytics u Google Tag Manager tista’ tinstab hawn < https://policies.google.com/privacy>.

Biex toħroġ minn Google Analytics u Google Tag Manager, jekk jogħġbok żur is-sit web ta’ Google Analytics < https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#cookiesSet>.

Biex tiċċekkja liema cookies qed jintużaw fuq dawn il-pjattaformi, tista’ tuża l-cookie view integrata ta’ Chome billi tikklikkja fuq “Secure” maġenb l-istrixxa tal-URL u mbagħad tikklikkja fuq cookies. Meta tara s-sit tiegħek fil-modalità incognito, il-brawżer ma jidentifikax cookies li jkunu fil-preżent fil-brawżer tiegħek.

Iċ-ċaħda jew it-tneħħija tal-cookies

Tista’ tuża s-settings tal-brawżer tiegħek biex tipprevjeni l-installazzjoni tal-cookies. Dan jista’ jsir billi tikklikkja fuq “help” mill-menu tal-brawżer tiegħek. Dan se jwassal biex ikollok struzzjonijiet dwar kif tipprevjeni milli jiġu installati cookies.

Jekk jogħġbok kun af li meta tipprevjeni l-cookies, dan jista’ jwassal biex is-Sit Web jew partijiet mis-Sit Web ma jaħdmux b’mod korrett jew ma jiffunzjonawx.

Tista’ timmaniġġja l-cookies billi tattiva s-setting mill-brawżer tal-internet tiegħek li jippermettilek tirrifjuta s-setting tal-cookies kollha jew ta’ ftit minnhom.

Jekk jogħġbok kun af li jekk tneħħi l-cookies kollha, xi wħud mis-settings tiegħek jistgħu jintesew mis-sit web u se jkollok terġa’ ddaħħal l-informazzjoni.

Għal informazzjoni aktar estensiva, jekk jogħġbok irreferi għal www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Bidliet fil-Politika dwar il-Privatezza

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet f’din il-Politika dwar il-Privatezza. Inti responsabbli biex tiċċekkja kull tant żmien jekk dan is-Sit Web sarlux xi aġġornament.

Links għal siti web oħra

Is-Sit Web tagħna jinkludi links għal siti web oħra. Din il-Politika dwar il-Privatezza tapplika biss għal www.chargemyride.mt, u ma tkoprix siti web, servizzi tal-gvern u tranżazzjonijiet oħra li nipprovdulek link għalihom. Dawn għandhom il-politiki dwar il-privatezza tagħhom stess li għalihom ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà.

Ilmenti u tħassib

Jekk għandek xi tħassib fir-rigward tal-metodi u l-proċessi ta’ privatezza tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tagħna permezz ta’ email fuq [email protected]

F’każ li ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba tagħna, tista’ tikkuntattja lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data ġewwa Level 2, Airways House, High Street, Tas-Sliema SLM 1549 jew billi żżur is-sit web fuq https://idpc.org.mt.

L-aħħar aġġornament: 21 ta’ Ottubru 2021